Books Mind, Body Spirit

Utopia og Virkelighet: En visjon om liv og en titt på samfunn: Volume 2 (Opprinnelse om Godt og Ondt).

Rating: 4/5 9610 | Register or sign-in to rate and get recommendations

 

Pages: 240

Language: Norwegian

Book format: An electronic version of a printed book that can be read on a computer or handheld device designed specifically for this purpose.

Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (11 May 2015)

By: Manuel Sousa Ribeiro (Author)

En meget interessant bok, annerledes og kontroversielt. Det er veldig nyttig for en bedre forstå:else av mange situasjoner og realitetene i vå:re liv og vå:r verden. Dyp og realistisk i sin tilnæ:rming, gir forfatteren en konstruktiv kritikk av situasjoner, realiteter og vanskeligheter i mange liv, og i mange samfunn i verden i dag. For alle de som liker å: vite mer, for å: lese, til å: tenke og reflektere over livet ditt og andres liv, og kan ø:ke kritisk bevissthet og i motsetning til mange av vå:r forstå:else av aktuelle konsepter. Interesse for dem som lever godt og de som bor då:rlig, europeere og afrikanere, kinesere og amerikanere, rike og fattige, den kloke og den kloke, og til alle mennesker av god vilje, fordi den forfatteren tar for seg problemet med gode og onde, den sosiale og naturlige, med pragmatisme, uavhengighet, dristighet, upartisk og konstruktiv kritikk bevissthet og syntetiserer og analyser situasjoner med generell og universell. Boken analyserer og oppsummerer fø:lgende emner: UTOPIA OG VIRKELIGHET - Sosiale Klasser Fagforeninger Equal Opportunity Rich Poor Religion Justice Rasisme Fremmedfrykt Earth Nature Teknologi Organisasjon Kommunikasjon Arbeid Produksjon Forbruk Slaveri Game Life Familie Kjø:nn Kjæ:rlighet Reproduksjon Forurensning Helse Sykdom Forskjellen Falske Verdier Narkotika Alkohol Tobakk Velferd - Opprinnelse om Godt og Ondt. For fullstendig opplæ:ring, anbefaler disse bø:kene. Vennligst informer alle kontaktene dine.

Read online or download a free book: Utopia og Virkelighet: En visjon om liv og en titt på samfunn: Volume 2 (Opprinnelse om Godt og Ondt).pdf

Download book - Utopia og Virkelighet: En visjon om liv og en titt på samfunn: Volume 2 (Opprinnelse om Godt og Ondt).pdf

Related Files


 • The Absolute Relevancy of Singularity In Terms of Life in mono colour
 • CASE PRESENTATIONS CLINICAL
 • Be in Control of Your Day: 365 Days Plus 1
 • Chinese Foo Dog Training Guide Chinese Foo Dog Training Book Features: Chinese Foo Dog Housetraining, Obedience Training, Agility Training, Behavioral Training, Tricks and More
 • The Revelation of John (Classic Reprint)
 • The infancy of the world consider'd as a very unfit season for the manifestation of the Messiah: ...
 • Let's Go Rome 1998
 • MCQs in Cardiology for the MRCP

 • Name:
  The message text: