Books Society, Politics Philosophy

A Desirable World: Essays in Honor of Professor Bart Landheer: Essays in Honour of Professor Bart Landheer.

Rating: 3/5 12042 | Register or sign-in to rate and get recommendations

 

Pages: 236

Language: English

Book format: An electronic version of a printed book that can be read on a computer or handheld device designed specifically for this purpose.

Publisher: Springer: Softcover reprint of the original 1st ed. 1974 edition (31 Oct. 1974)

By: A. M. C. H. Reigersman-Van der Eerden (Editor)

Aan de totstandkoming van dit LIBER AMICORUM werkten een aantal personen uit het bereik van verschillende wetenschappelijke disciplines mee, die als verenigend element de persoon en het veld van belangstelling van de jubilaris hebben. Moge deze gecombineerde publicatie van mensen uit verschillende landen en werelddelen onder het teken van sympatie en wetenschap een bijdrage leveren tot inzicht in en belangstelling voor de opgaven, die de tijd ons stelt. Voor de jubilaris, die op 30 januari 70 jaar werd, vormde de werkzaamheid van het bewustzijn en de funktie ervan in de ontwikkelings- geschiedenis van de mensheid een, zo niet het centrale onderwerp van zijn studies, dat men in zijn talrijke publicaties op uiteenlopende terreinen, met de sociologie als verbindend element, steeds vertegenwoordigd vindt. Een overzicht van de werken van de heer Landheer vindt men elders in dit boek, in het volgende komt slechts een enkel ervan ter sprake. Landheers publicaties beginnen bij Plato. In de twintiger jaren schreef hij aIs dissertatie een studie over Plato's ideeen omtrent de Staat: Der Gesellschafts- und Staatsbegriff Platons: Auf der Grundlage seiner Ideenlehre entwickelt.1 Hij promoveerde hiermee summa cum laude bij Othmar Spann in Wenen. De werken van deze belangrijke geleerde werden kortelings opnieuw uitgegeven. Vit het voorwoord van de studie kan men opmaken hoe de leraar inspirerend op de promovendus heeft gewerkt. Het is een belangrijk, zuiver doordacht en met enthousiasme geschreven boek geworden.

Read online or download a free book: A Desirable World: Essays in Honor of Professor Bart Landheer: Essays in Honour of Professor Bart Landheer.pdf

Download book - A Desirable World: Essays in Honor of Professor Bart Landheer: Essays in Honour of Professor Bart Landheer.pdf

Related Files


 • Unions and Globalisation (Routledge Studies in Employment and Work Relations in Context)
 • Video Marketing for Entrepreneurs
 • If I am Missing or Dead: A Sister's Story of Love, Loss and Liberation
 • Virgile's Vineyard: A Year in the Languedoc Wine Country
 • Blackwood's Edinburgh Magazine, No. CCCXXXVI. October, 1843. Vol. LIV.
 • Biographical memoir of Franklin Bache, M.D: prepared at the request of the College of Physicians of Philadelphia and read before the college May 3d and June 7th, 1865
 • The Edinburgh Practice Of Physic, Surgery, And Midwifery: Preceded By An Abstract Of The Theory Of Medicine, And The Nosology Of Dr. Cullen : And ... Books Of St. Bartholomew's, St. George's, ...
 • Parish law: or, a guide to justices of the peace, ministers, churchwardens, and all others concern'd in parish business: compiled from the common, ... with correct forms of warrants, commitments

 • Name:
  The message text: